Ajuntament de Palma

Rainbow colors

Proposes

Espai obert per a propostes ciutadanes sobre el tipus de ciutat en el qual volem viure.

Decideixes

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes amb més suport.

Es fa

Si la proposta és acceptada majoritàriament, l'Ajuntament l'assumeix com a pròpia i es fa.