Ajuntament de Palma

Rainbow colors

Pressuposts participatius 2019

Fase actual

Resultats

Veure resultats

Pressuposts participatius 2019

Pressuposts participatius 2018

Pressuposts participatius 2017

Pressuposts participatius 2016

Ajuda sobre pressupostos participatius

Amb els pressupostos participatius la ciutadania decideix de forma directa a quins projectes presentats pels veïns i veïnes va destinada una part del pressupost municipal.

Qualsevol persona major de 16 anys pot proposar un projecte de despesa que es pre-selecciona en una fase de suports ciutadans.

Els projectes amb més suports s'avaluen i passen a una votació final en la qual es decideix quines actuacions durà a terme l'Ajuntament una vegada s'aprovin els pressupostos municipals en els propers exercicis.

Per plantejar propostes, tant per a tota la ciutat com per als distints districtes, cal registrar-se a Tufaspalma i per votar en la fase final cal verificar-se per comprovar l’empadronament.

Per aconseguir el major nombre de suports i vots possible, tria un titular descriptiu i comprensible del teu projecte. Després tens un espai per desenvolupar el plantejament de la teva proposta. Aporta totes les dades i explicacions, i fins i tot documents i imatges, per ajudar a unes altres persones participants a entendre millor el que planteges.

People