Ajuntament de Palma

Rainbow colors
Tornar

Pressupostos participatius

Co-working.jpg

ESPAI COWORKING A L'OBERT DINS EL PARC DE SON GIBERT

Codi: 244  •  04-04-2018  •  RAFAEL GARCIA  •  Per districtes

Qui va dir que els parcs són només per a jugar-hi?

Un parc és un espai amb moltes possibilitats per a explorar. No només són un punt d'esbarjo i descans, sinó que solen ser un punt de trobada en moments molt concrets, com per exemple després de la sortida de l'escola.

Aquesta confluència pot ser també aprofitada per a fer deures i treballs en grup a l'aire lliure. Hem d'aprofitar l'excel·lent clima que tenim a Palma quasi tot l'any.

Els parcs, amb l'ajuda del nostre Ajuntament, poden fer possible la lectura, la feina o realitzar un treball relaxat en espais adequats tant per a grans com a petits.

Avui en dia, Internet és imprescindible per a moltes feines. Per tant, dins el parc i al voltant d'aquests espais, es necessitaria connexió wifi.

El col·legi Sant Pere, el CEIP El Rafal Nou, la cooperativa Jovent, la Fundació Deixalles, a més d'un conjunt d'associacions que tenen la seva seu al voltant del parc de Son Gibert impliquen milers d'usuaris dels nous espais.

Els espais que demanam han de ser un punt de trobada al parc on, a més de jugar-hi, es podrà fer feina en el que podríem denominar un espai coworking a l'obert.

50.000 €
IMG_7774.JPG

GRADAS CUBIERTAS Y CON VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL 11

Codi: 247  •  05-04-2018  •  Usuari eliminat  •  Per districtes

Redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de una grada de obra, con cubierta que proteja de la climatología, con vestuarios aprovechando el espacio inferior.

La idea sería una grada a partir de 3 metros de altura para que acoja vestuarios debajo, con una escalera doble para el acceso a ella, con unos 20 - 30 metros para que pudiera haber cuatro vestuarios y dos de árbitros. La grada podría tener acceso directo desde su interior al campo, para que a la vez de proteger de un punto de innovación a unas instalaciones y a un club con 53 años de historia.

50.000 €

MEJORAS EN LA ZONA VERDE DE SON FUSTER NOU I SES PALMERES

Codi: 249  •  06-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

Demolición de la caseta de la antigua promotora existente en la esquina de las calles Aragó con Hostal de la Creu, en solar municipal y mejora del ajardinamiento y arbolado i del mobiliario urbano de la zona verde (espacio libre público) en el barrio de Son Fuster Nou i Ses Palmeres.

100.000 €

INSTAL·LACIÓ DE TAULES DE PING-PONG AL POLIESPORTIU VERGE DE LLUC

Codi: 256  •  06-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

Instal·lar dues taules de ping-pong al poliesportiu Verge de Lluc.

Atesa la manca d'espais i de recursos per als adolescents a Verge de Lluc es considera necessari crear ambients de trobada per a motivar i dinamitzar el barri.

4.200 €

SON GOTLEU: UN BARRI ENTÈS PER A TOTHOM

Codi: 296  •  09-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

La proposta consisteix en la realització d’un diagnòstic participatiu per a facilitar que els entorns de Son Gotleu siguin més comprensibles per a la població. Som molt conscients de les barreres físiques que dificulten l’accés de les persones als serveis, però no tant de les barreres “cognitives” que obstaculitzen que les persones puguin fer un ús més efectiu del serveis i conèixer els recursos de què poden disposar, així com participar de la vida del barri i de la ciutat de manera efectiva. El projecte tindrà una fase de diagnòstic (anàlisi dels entorns –que seran serveis municipals com els CEIP, casals, biblioteques i serveis socials–) i una fase d’intervenció per a millorar l’accés a la informació de la població (introduint elements com senyalitzacions, informació en lectura fàcil...). Es treballarà amb grups de població específica que tenen especial dificultat: persones amb discapacitat, persones estrangeres, persones majors, i amb els professionals del barri; seran elles mateixes les que expressaran les dificultats i participaran de les propostes.

36.000 €
solar_CEIP_Miquel_Porcel_de_Son_Cladera.jpg

OCIO ALTERNATIVO: SOLAR CEIP MIQUEL PORCEL SON CLADERA

Codi: 297  •  10-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

Dotación de pistas de skate y calistenia con suelo de caucho abierta a toda la población.

Los municipios importantes atienden a nuevas tendencias para ocupar los espacios públicos. Queremos ser parte de un proyecto ambicioso que tiene como finalidad dotar a Palma de instalaciones deportivas generadoras de ocio integrador. Teniendo en cuenta estas tendencias tiene como objetivos: fomentar la cultura física, deportiva y recreativa para toda la ciudadanía de Palma. Hacer más accesible la práctica deportiva gratuita promocionando la igualdad de oportunidades. Lograr una ciudad saludable. Demostrar los beneficios del deporte para todo el mundo. Disponer de un lugar de encuentro intergeneracional. Debemos asumir el reto y reconocer la importancia de la planificación urbana en la actividad física y en la salud.

Son Cladera debe ser referente para lograr un municipio ejemplar.

70.000 €
Pl._Cala_Moreia_Son_Cladera.jpg

OCIO ALTERNATIVO: PL. CALA MOREIA SON CLADERA

Codi: 298  •  10-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

Plaza Cala Moreia, zona recreativa dotada con mesas y tableros (ajedrez, parchís, oca), bancos y juegos infantiles para todas las edades.

Los municipios importantes atienden a nuevas tendencias para ocupar los espacios públicos. Queremos ser parte de un proyecto ambicioso que tiene como finalidad dotar a Palma de instalaciones deportivas generadoras de ocio integrador. Teniendo en cuenta estas tendencias tiene como objetivos: fomentar la cultura física, deportiva y recreativa para toda la ciudadanía de Palma. Hacer más accesible la práctica deportiva gratuita promocionando la igualdad de oportunidades. Lograr una ciudad saludable. Demostrar los beneficios del deporte para todo el mundo. Disponer de un lugar de encuentro intergeneracional. Debemos asumir el reto y reconocer la importancia de la planificación urbana en la actividad física y en la salud.

Son Cladera debe ser referente para lograr un municipio ejemplar.

100.000 €
Cala_Mitjana_de_Son_Cladera.jpg

OCIO ALTERNATIVO: CALA MITJANA SON CLADERA

Codi: 299  •  10-04-2018  •  Tu Fas Palma  •  Per districtes

Pista de patinaje con medidas reglamentarias.

Los municipios importantes atienden a nuevas tendencias para ocupar los espacios públicos. Queremos ser parte de un proyecto ambicioso que tiene como finalidad dotar a Palma de instalaciones deportivas generadoras de ocio integrador. Teniendo en cuenta estas tendencias tiene como objetivos: fomentar la cultura física, deportiva y recreativa para toda la ciudadanía de Palma. Hacer más accesible la práctica deportiva gratuita promocionando la igualdad de oportunidades. Lograr una ciudad saludable. Demostrar los beneficios del deporte para todo el mundo. Disponer de un lugar de encuentro intergeneracional. Debemos asumir el reto y reconocer la importancia de la planificación urbana en la actividad física y en la salud.

Son Cladera debe ser referente para lograr un municipio ejemplar.

90.000 €
People