Ajuntament de Palma

Rainbow colors

Convocatòria per a la presentació d’“El teu millor desig”, amb motiu de l’Encesa dels llums de Nadal 2019

 

L'Ajuntament de Palma vol aprofitar l'encesa dels llums de Nadal per a promoure els valors de solidaritat i cooperació entre tota la ciutadania, per la qual cosa, a més de convidar una entitat a encendre els llums de Nadal, vol obrir aquesta convocatòria d’“El teu millor desig” amb motiu de l’Encesa dels llums de Nadal 2019.  

 

El 28 de novembre, a les 19.30 h, Palma encendrà els llums de Nadal des de la pl. de la Reina. Enguany, el fil conductor de l’Encesa serà “Palma, ciutat del futur”

 

Per això, i perquè entre tots crearem aquest futur, l’Ajuntament de Palma vol recollir les millors bones idees dels ciutadans i ciutadanes per encendre els llums de la ciutat. Volem que cada desig encengui una bombeta i que, alguns dels espectacles de l’Encesa , com el mapping del Casal solleric i la cerimònia de la plaça de la Reinasiguin els transmissors d’aquests desitjos: els  vostres desitjos i, també, els dels infants que són els representants del futur.

 

Us convidam a enviar els vostres desitjos responent a una o vàries de les preguntes que es proposen. Podeu fer-ho fins a les 23.59 h del diumenge 17 de novembre. Registra't i formula el teu desig!

 

Quedaran exclosos d'aquesta convocatòria els desitjos amb missatges ofensius o poc respectuosos; els de caire polític, sindical, empresarial o comercial; els de caire religiós i els que atemptin contra els valors democràtics o dels drets humans.

 


 

El Ayuntamiento de Palma quiere aprovechar el encendido de las luces de Navidad para promover los valores de solidaridad y cooperación entre toda la ciudadanía, por lo cual, además de invitar a una entidad a encender las luces de Navidad, quiere abrir esta convocatoria de “Tu mejor deseo” con motivo del Encendido de las luces de Navidad 2019.  

El 28 de noviembre, a las 19.30 h, Palma encenderá las luces de Navidad desde la pl. de la Reina. Este año, el hilo conductor del Encendido será “Palma, ciudad del futuro”

Por eso, y porque entre todos crearemos este futuro, el Ayuntamiento de Palma quiere recoger las mejores ideas de los ciudadanos y ciudadanas para encender las luces de la ciudad. Queremos que cada deseo encienda una bombilla y que, algunos de los espectáculos del Encendido sean los transmisores de estos deseos: vuestros deseos y, también, los de los niños que son los representantes del futuro.

Os invitamos a enviar vuestros deseos respondiendo a una o varias de las preguntas propuestas. Podéis hacerlo hasta a las 23.59 h del domingo 17 de noviembre. ¡Regístrate y formula tu deseo!

 

Quedarán excluidos de esta convocatoria los deseos con mensajes ofensivos o poco respetuosos; los de cariz político, sindical, empresarial o comercial; los de cariz religioso y los que atenten contra los valores democráticos o de los derechos humanos.

 

Necessites estar registrat per poder participar.