Ajuntament de Palma

Rainbow colors

Documentació

Pressupost participatiu 2019
 

El passat 16 de gener es va aprovar per la Junta de Govern les Bases que regularan el procés de pressuposts participatius per a 2019.

 

Representen una continuació del procés de 2018 i recullen aportacions presentades als òrgans de participació territorial, tant als consells dels districtes com a la Permanent del Consell Social de la Ciutat.

 

Els canvis més significatius els poden resumir d’aquesta forma:
 

 • Pel que fa a la presentació de propostes es fa un incís en les propostes de actuacions específiques i/o programes d’actuació sectorial, amb finalitats socials, culturals o destinades a aconseguir Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Amb aquesta finalitat, es reserva la quantitat de 100.000,00 €, amb una limitació de 30.000,00 € per proposta, per actuacions competència de les àrees de Benestar i Drets Socials, d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, d’Educació i de Participació Ciutadana destinades a afavorir a col·lectius amb necessitats especials, a mesures d’igualtat i d’integració social.
 • Es palesa la necessitat que les propostes de caire territorial tinguin com a beneficiària a la població d’aquest territori, i si no és el cas, es tractin com a propostes de tot Palma.
 • Es modifica el límit de les propostes d’àmbit de tota la ciutat, fixantse en 250.000,00 € per proposta.
 • Es remarca que, quan les propostes aprovades requereixin d’un període d’execució superior a un any, es tramitaran amb els corresponents expedients de despesa pluriennals.
 • Es millora la redacció del procediment mitjançant el que els òrgans territorials proposen al Plenari municipal les actuacions acordades per a la seva incorporació als pressuposts municipals.
   

El termini per a la presentació de propostes és el comprès entre el 1 i el 23 de febrer.

 1. Bases
 2. Modificació Bases del Pressupost Participatiu
 3. Resultat de la fase de presentació de propostes
 4. Dictamen de la Comissió Tècnica de validació de les propostes presentades
 5. Consulta el nou calendari

Enllaç documentació 2018

Enllaç documentació 2017

Enllaç documentació 2016