Ajuntament de Palma es una plataforma de participació ciutadana

Aquesta guia explica per a què serveixen i com funcionen cadascuna de les seccions de Ajuntament de Palma.

Pressupostos Participatius

La secció de pressupostos participatius serveix perquè la gent decideixi de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Votacions

La secció de votacions ciutadanes s'activa cada vegada que una proposta aconsegueix el nombre mínim de suports i passa a votació o quan l'Ajuntament proposa un tema perquè la gent decideixi sobre ell.

Processos normatius

En la secció de processos normatius la ciutadania participa en l'elaboració i modificació de la normativa que afecta a la ciutat i pot donar la seva opinió sobre les polítiques municipals en debats previs.

  • Per participar en un procés cal registrar-se en Ajuntament de Palma i consultar la pàgina de registrar-se Ajuntament de Palma periòdicament per saber què normatives i polítiques s'estan debatent i consultant.