Ajuntament de Palma

Rainbow colors
Icona de Processos normatius

Processos normatius

Ajuda sobre processos normatius

Aquest Reglament té per objecte regular les competències, organització i funcionament, així com descriure les prestacions que ofereix el Servei d'Acolliment per a Víctimes de Violència de Gènere (SAMVVG), de l'Ajuntament de Palma, amb la finalitat de millorar l'atenció residencial i adequar-la a les necessitats de les dones víctimes i els fills i filles d'aquestes.

Dates clau

Aportacions i propostes

04 Aug 2020 - 18 Aug 2020

Debats oberts

04 Aug 2020 - 18 Aug 2020

Ajuda sobre processos normatius

Participa als debats i processos previs a l'aprovació d'una norma o d'una actuació municipal. La teva opinió serà tinguda en compte per l'Ajuntament.

En els processos participatius, l'Ajuntament ofereix a la ciutadania l'oportunitat de participar en l'elaboració i modificació de normativa que afecta a la ciutat i de donar la seva opinió sobre certes actuacions que té previst dur a terme.

Les persones registrades en Ajuntament de Palma poden participar amb aportacions en la consulta pública de noves ordenances, reglaments i directrius, entre uns altres. Els seus comentaris són analitzats per l'àrea corresponent i tinguts en compte de cara a la redacció final de les normes.

L'Ajuntament també obre processos per rebre aportacions i opinions sobre actuacions municipals.