Ajuntament de Palma

Rainbow colors
Tornar

Regulació d'horaris i condicions dels locals d'entreteniment i restauració

En què consisteix

L’actual Ordenança de regulació d'horaris d'obertura al púbilc, de condicions dels locals, d'emplaçament i d'instal•lació dels establiments de les ofertes d'entreteniment i restauració de concurrència pública de Palma fou aprovada al 2003. Tant la regulació com la legislació que vetllen per garantir l'exercici i el control d'aquest tipus d'activitats ha anat canviat en aquests 16 anys. Des de l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de l’Ajuntament de Palma es considera necessari iniciar el procediment per modificar l’actual ordenança, i posar-la al dia, per a que respongui millor a les necessitats i objectius de garantir l'exercici d'aquestes activitats i la protecció del medi ambient.

Per tal de fer una ordenança vertaderament útil i eficient, volem comptar amb la vostra participació. Per aquest motiu es posa a disposició de l’opinió pública de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma per si consideren adient manifestar la seva opinió. De ben segur que teniu idees i propostes per fer una ordenança útil per aquests objectius, en relació amb els aspectes següents:


Ens podeu enviar les vostres aportacions, reflexions i propostes responent a les preguntes plantejades. També, si així ho considerau, les podeu compartir de forma pública a l’apartat de Debats oberts.

No hi ha propostes