Ajuntament de Palma

Rainbow colors

CONSULTA CIUTADANA

DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT DEL SERVEI ESPECÍFIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES A L'ÀMBIT DEL MUNICIPI DE PALMA.

L’ordenança de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans, publicada al BOIB núm. 015 del 4 de febrer de 2017 preveu que l’Ajuntament podrà desenvolupar un servei públic de recollida de residus comercials porta a porta en hotels, comerços i activitats econòmiques.

Què és la recollida porta a porta comercial?

El servei de recollida porta a porta consisteix en la recollida de les diferents fraccions (rebuig, envasos, paper, vidre i orgànica), amb un calendari pre - establert i en funció de la tipologia de l’establiment, ja que no generen els mateixos residus ni quantitats els hotels, restaurants, bars o comerç minorista.

Per què es fa?

A qui afecta?

Els residus comercials es defineixen com aquells residus generats per la pròpia activitat del comerç, majorista i minorista dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del sector serveis[1].

Paral·lelament com ja es va acordar en sessions participatives sobre el model de recollida al centre de Palma, es va acordar la implementació del sistema de recollida selectiva mòbil (ja implementat en una zona de la ciutat), i que aquest es complementaria amb una recollida comercial porta a porta.

A continuació es mostra un exemple dels possible comerços i fraccions afectades:

Atès que es preveu completar la implantació del servei de recollida selectiva mòbil al centre de Palma, cal implementar en primer lloc la recollida porta a porta comercial a aquest àmbit.

Posteriorment, i atenent a criteris d’eficiència i eficàcia en la recollida de residus, aquest sistema es podrà ampliar a altres zones del municipi de Palma.

Per tal de fer un reglament vertaderament útil i eficient, volem comptar amb la vostra participació. Per aquest motiu es posa a disposició de l’opinió pública de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades pel futur reglament, enregistrat per tal de respondre a les qüestions que et plantegem:

 


[1] Definició de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

 

 

Necessites estar registrat per poder participar.

Informació adicional

Odenança Muncipal Actual